Wat zijn familieopstellingen

Hoe vaak wordt je niet geconfronteerd met de grootste moeite om het maken van de kleinste keuzes, uitstelgedrag of dat je de dingen doet en laat die je niet wilt doen. Veel van ons vertoonde gedrag heeft te maken met een onbewuste loyaliteit aan je familie. Familie heeft zonder dat we het door hebben een zeer grote invloed op wie wij zijn en op hoe wij handelen. Veel persoonlijke problemen, relatieproblemen en levensvragen vinden hun wortels in zogenaamde verstrikkingen in het familiesysteem.
Familieopstellingen is een methode die iemands plek in het gezin of in de familie blootlegt. Veel persoonlijke problemen in sociaal, maatschappelijk of zakelijk opzicht zijn gerelateerd aan ons familiesysteem. Opstellingen helpen om tot dan toe verborgen of half bewuste verbanden te zien, én wat mogelijke wegen zijn om ons, liefdevol, los te maken uit verstrikkingen. Mensen blijken in staat om hun gedrag te veranderen wanneer zij zich realiseren wat de functie is van hun gedrag binnen de familie waartoe zij behoren. Een familieopstelling geeft de aanwezige lijntjes van een leven weer. Het toont aan hoe jij jij werd.

 
De bedoeling van familieopstellingen is om de plek van de cliënt in het juiste plaatje te zetten. Zo’n familieopstelling wordt gedaan door de cliënt centraal in een groep mensen te zetten. De mensen moeten de familieleden ‘naspelen’. Deze ‘acteurs’ mogen vragen stellen. De cliënt kan daardoor gevoelens onderzoeken, knopen vinden of met onverwachte spanningen geconfronteerd worden. Vaak komt ook verdrongen pijn omhoog. Het besef over hoe de cliënt iemand werd wordt bewust. Zijn of haar leven komt als het ware tot leven. Met behulp van een psycholoog ziet de cliënt mogelijkheden en voelt hoe dingen anders kunnen. Hierdoor kan de cliënt gewoontes verbonden aan het familiesysteem loskoppelen.

 
Zijn er mensen die jouw hulp als coach of therapeut hard nodig hebben, maar niet weten dat ze je nodig hebben? Klanten werven voor familieopstellingen lijkt lastig te zijn, omdat mensen zich vaak niet bewust zijn dat ze hun familiesysteem in elk onderdeel van hun leven meenemen. Het is echter heel goed mogelijk genoeg klanten te werven, als je maar weet hoe!
In het gratis boek De 5 geheimen van een bloeiend bedrijf leer je hoe je intuïtief klanten aantrekt.