Wat is rouwtherapie

Ieder mens krijgt te maken met verlies. Vaak komt daar rouw bij om de hoek kijken. Rouw is het antwoord dat iemand geeft op het verlies van een betekenisvolle relatie met iets of iemand. Dit kan gaan om verschillende soorten relaties en verliesgebieden.

Een verlies kan een kind op jonge leeftijd al overkomen, wanneer zijn of haar moeder overlijdt. Echter kan een volwassenen in zijn of haar veertiger jaren te maken krijgen met verlies door een verhuizing of verlies van een baan. Verlies en rouw horen bij het leven. Maar hoe oud je ook bent, het verlies van een dierbare of iets anders waar je aan gehecht bent blijft altijd verdrietig en pijnlijk.
In onze cultuur wordt vaak afwerend gereageerd op alles wat te maken heeft met rouw en verlies. Rouwenden worden getroost met clichés en heel veel rouwende mensen worden niet opgemerkt. Dit kan leiden tot grote schade op zowel lichamelijk vlak als op geestelijk vlak. Het kan leiden tot depressie, vermoeide klachten en zelfs tot zelfdoding.

Rouwprocessen verlopen vaak onvoorspelbaar en volgen ieder hun eigen weg. Verlies niet goed verwerken kan leiden tot zeer gecompliceerde situaties. Mensen kunnen zich verliezen in hun pijn, overweldigd worden door de hoeveelheid emoties en geen betekenis kunnen vinden in het leven. Daarom vraagt elk verlies hoe groot of klein dan ook om een goede verwerking.

Het doorlopen van een moeilijk rouwproces is de kern van rouwtherapie. Rouwtherapie beweegt zich tussen presentie en interventie. Het gemis en de pijn wordt gevalideerd aan de ene kant, maar aan de andere kant wordt de rouwende ook uitgedaagd om het eigen leven weer in eigen handen te nemen. Er wordt een weg gevonden door emotionele regulering, het hervertalen of opnieuw kaderen van negatieve overtuigen en disfunctionele interpretaties over het eigen rouwproces. Iemand leert zijn rouw een plek te geven.

Rouwtherapie heeft als doel om de natuurlijke balans tussen verlies en vernieuwing, tussen gemis en zingeving te herstellen. Het gevolg is dat het leven weer kan gaan stromen en nieuwe mogelijkheden geboden kunnen worden.

 
Rouwtherapie is niet alleen bedoeld voor mensen die rouwen om een dierbare. Rouwen is een breed begrip en kan gaan van het overlijden van een huisdier tot het lege nest-syndroom.

Rouwenden herken je vaak aan de volgende kenmerken:
 • gebrek aan energie
 • slaapstoornissen
 • eetstoornissen
 • overgevoeligheid voor geluid en licht
 • dromen van de overledene of datgene wat je mist
 • het vermijden van herinneringen aan het onderwerp van rouw
 • zuchten
 • huilen
 • het koesteren van voorwerpen die toebehoorden aan het rouwende subject
 • droefheid
 • woede
 • schuld en zelfverwijt
 • angst of shock
 • eenzaamheid en hulpeloosheid
 • verlangen
 • gevoelloosheid
 • verdriet
 • moeite met concentratie en vergeetachtigheid
 • geen zin meer hebben in het leven
 • geen doelen stellen in het leven

Er zijn zoveel mensen die rouwen. Mensen die in de knoop zitten met zichzelf, over anderen of het hele leven. Het klinkt alsof je rouwende mensen met gemak kunt vinden. Dat is ook zo, maar dan moet je het wel juist aanpakken! Alles over online klanten krijgen voor jouw rouwtherapie sessies? Dat leer je met dit gratis boek De 5 geheimen van een bloeiend bedrijf.