Wat is een ritueel begeleider?

Een ritueel begeleider steunt en begeleidt mensen tijdens rituele momenten in het leven. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld een huwelijk, een overlijden of een geboorte. Ritueel begeleiders ondersteunen de familieleden, helpen het proces inhoud te geven en bieden hierbij kaders aan. Vroeger waren dit vooral religieuze figuren zoals priesters of pastoors, maar tegenwoordig is er steeds meer ruimte voor rituele begeleiding buiten religieuze instellingen.

Ritueel begeleider in de 21e eeuw


Hierdoor ontstaat een nieuw type ritueel begeleiding. Doordat mensen tegenwoordig vaak minder religieus zijn, leidt dit tot een verlies van symbolische invulling van belangrijke gebeurtenissen zoals overlijken of huwelijken. Door symboliek te gebruiken, kan onder begeleiding van de ritueel begeleiders boven ‘de alledaagsheid’ uitgestegen worden. Op deze manier krijgen belangrijke momenten in het leven meer symbolische structuur en kan betekenis gegeven worden aan de belangrijke gebeurtenis. Bij een uitvaartritueel helpt de ritueel begeleider bijvoorbeeld de nieuwe situatie, leven met het verlies van een dierbare, te accepteren.