Wat is regressietherapie?

Ieder mens heeft een einddoel. Gezondheid, materiële zekerheid, verbondenheid met anderen of erkenning. Kortom iedereen streeft op zijn of haar eigen manier geluk na. Echter is het pad naar een gelukkig en zinvol leven niet altijd zo makkelijk. We worden geconfronteerd met verschillende moeilijkheden in ons dagelijks leven. Misschien wordt je wel geteisterd door een ziekte, heb je veel financiële onzekerheid, voel je je erg eenzaam of heb je een gebrek aan waardering. Regressietherapie is een therapie die helpt bij het overkomen van deze moeilijkheden. Maar wat is regressietherapie nou eigenlijk?
Regressietherapie heeft een holistische benadering. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat het lichaam en de geest met elkaar verbonden zijn. Lichamelijke, emotionele of geestelijke problemen kunnen hun oorzaak hebben in onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden. Alles wat je ooit hebt meegemaakt (angstige, enge of heftige gebeurtenissen) kun je in een trance opnieuw meemaken. Dit kunnen lastige blokkades opleveren, verouderde, overbodige overtuigingen tot stand brengen en oude pijnen omhoog brengen.
Een regressietherapie laat de cliënt zijn of haar ervaringen nogmaals beleven. Deze ervaringen nemen regressietherapeuten zeer ruim. In de regressietherapie geloven ze namelijk dat vervelende ervaringen ook in het vorige leven ontstaan kunnen zijn. Het onderbewustzijn van de cliënt selecteert zelf in welk ervaringsgebied moet worden gewerkt.

Zo’n herbeleving is een zeer persoonlijke ervaring. Deze ervaring is per persoon anders. De een ziet beelden, de ander voelt vooral en weer anderen die ‘weten’ het gewoon. Met een herbeleving blijf je in het heden maar tegelijkertijd ga je ook naar het verleden. Hierdoor ontdek je hoe de vroegere ervaring tot nu heeft doorgewerkt.

Een regressietherapeut zorgt ervoor dat de cliënt nogmaals zijn of haar onderdrukte emoties, gedachten en lichamelijke reacties uit. Wanneer deze uitingen zijn gedaan, dan heeft cliënt vaak goed inzicht in wat er toen was gebeurd en hoe hij of zij er op heeft gereageerd. Vaak worden er dan veel dingen voor een cliënt duidelijk. Het wordt duidelijk waarom hij of zij bepaalde overtuigingen heeft, welke keuzes hij of zij wil en moet maken en wat de reactiepatronen zijn die toen zijn ontstaan en nog steeds het leven beheersen.

Door regressietherapie worden deze omstandigheden veranderd, aangezien bij inzicht de genezing begint. Je krijgt nieuwe keuzemogelijkheden die probleemoplossend werken.
Werk jij als zelfstandig regressietherapeut? Dan zal je vast merken dat het erg lastig is om klanten te vinden die jij verder kan helpen. Dit is niet zo vreemd, regressietherapie gaat over gevoel en op emotie. Marketing is mentaal. Dat is lastig te combineren, toch? Nee. Het is makkelijk, als je maar weet hoe het moet! In het gratis boek De 5 geheimen van een bloeiend bedrijf leer jij hoe je intuïtief klanten aantrekt.