Wat is marktonderzoek?

Marktonderzoek is het onderzoeken van een bepaald gedeelte van de markt, waarvan jij verwacht dat ze jouw fijne en goed betalende klanten zullen opleveren. Er zijn vele manieren om marktonderzoek te doen, denk aan:
  • Interviews
  • Enquêtes
  • Meekijken op fora waar jouw doelgroep aanwezig is
  • Meekijken op sociale media (groepen)
  • Onderzoeken wat je collega’s (concurrenten) aanbieden
  • Het lezen van vakbladen

Waaruit bestaat marktonderzoek?


Essentieel voor je onderzoek is een goede voorbereiding: wat wil je te weten komen, wie ga je vragen en welke vragen ga je stellen? Als je het marktonderzoek hebt afgerond, moet je de gevonden informatie interpreteren en vertalen. Denk daarbij aan het kiezen van een winstgevende niche, het aanbod dat je gaat maken of hoe je je marketing gaat inrichten (b.v. ga je op Facebook of op LinkedIn).

Marktonderzoek is het analyseren van systematisch verzamelde data, met als doel het opsporen en oplossen van marketingproblemen, of het opstellen van een effectief marketingplan. Het is een onderzoek naar de factoren die het vraag en aanbod op de markt bepalen. Kort gezegd: het doet onderzoek naar waarom mensen zich op de markt gedragen zoals ze dat doen, met als doel deze informatie te kunnen gebruiken om zelf de eigen positie in de markt te verbeteren en te versterken.

Waarom marktonderzoek?


Dit zijn formele definities, maar dit neemt niet weg dat het niet belangrijk is voor kleinere bedrijven. De essentie van het marktonderzoek is immers inzicht krijgen in waar interesse voor is. Hoewel dit vroeger vooral gebeurde door middel van enquêtes en interviews, gebeurt dit tegenwoordig veel vaker digitaal (bijvoorbeeld door te analyseren wat mensen leuk vinden op Facebook). Vergelijkbare services of producten worden vergeleken, en zo wordt in kaart gebracht wat wel en niet succesvol is bij deze producten en aan de hand hiervan kan een marketingstrategie worden opgesteld.

In het marktonderzoek onderscheidt men vaak drie functies. De informatiefunctie houdt in dat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in de markt, de creatieve functie helpt bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën die voorvloeien uit de resultaten van een marktonderzoek, en de bewakingsfunctie controleert of de gezette doelstellingen behaald zijn.

Als je zelf een marktonderzoek zou willen opzetten, zijn er vier punten die aandacht vragen:
  • Wat zijn het probleem en de onderzoeksdoelstelling?
  • Hoe verzamel je de informatie die je nodig hebt, wat is je onderzoeksplan?
  • Hoe implementeer je het onderzoeksplan?
  • Hoe rapporteer je je bevindingen, hoe filter je relevante resultaten?