Wat is intuïtie

Je herkent het gevoel vast wel eens. Je krijgt een onheilspellend gevoel bij iets waarvan je weet, dit gaat niet goed komen. Toch kan je niet onderbouwen waarom, maar toch weet je het… Dit is intuïtie.

Iedereen neemt zijn of haar omgeving waar. Dit kan heel rationeel, dus via het verstand. Dit kan ook heel emotioneel, dus via het gevoel en het hart. Intuïtie draait om het waarnemen via het hart. Intuïtie wordt ook wel gedefinieerd als “de directe perceptie van waarheid of feiten onafhankelijk van enig redeneerproces”.

De term intuïtie komt van het Latijnse woord ‘intueor’. Dit betekent beschouwen, staren of aandachtig kijken.   Met intuïtie kun je namelijk iets aandachtig waarnemen, zonder dat je eerdere ervaringen ermee hebt opgedaan of dat je je gevoel kan onderbouwen met redelijke argumenten. Synoniemen voor intuïtie zijn ingeving, onderbuikgevoel of zesde zintuig.
Iedereen heeft intuïtie, alleen de een heeft het meer dan de ander. De intuïtie kan verder ontwikkeld worden, door jezelf ervoor open te stellen. Intuïtie ontstaat volgens sommige psychologen door een automatische verwerking op basis van eerder opgedane ervaringen en/of vaardigheden, m.a.w. je moet eerst iets hebben meegemaakt voor je er intuitieve ingevingen over kunt krijgen. Anderen geloven dat intuitieve informatie uit de spirituele wereld komt, van gidsen, engelen en overleden dierbaren. Dat kan dus informatie zijn waar je eerder nooit iets mee te maken hebt gehad.
De term vrouwelijke intuïtie wordt regelmatig vermeld. Hiermee lijkt het alsof alleen vrouwen op hun gevoel af gaan. In de praktijk is dat vaak ook zo, omdat mannen eerder op hun verstand afgaan en beredeneerde keuzes maken. Maar dat betekent niet dat mannen geen intuïtief gevoel zouden kennen, alleen is het voor hen vaker lastiger erbij te komen.

In hoeverre intuïtie in de maatschappij geaccepteerd is, is zeer cultureel verbonden. Intuïtie wordt vaak omschreven als zacht of vrouwelijk in de moderne zakelijke prestatiegerichte maatschappij. In tegenstelling tot Azië, waar hoog gevoelige en intuïtieve kwaliteiten veel meer gewaardeerd worden. Hoewel er ook in de Westerse maatschappij langzamerhand verandering lijkt te komen en de term (vrouwelijke) intuïtie steeds meer ingeburgerd raakt.
Steeds meer mensen leren naar hun gevoel te luisteren. Deze ontwikkeling naar het leren luisteren naar je innerlijke stem wordt intuïtieve ontwikkeling genoemd. Het volgen van je eigen gevoel heeft veel voordelen:
  • Intuïtie is een kompas: het helpt je betere keuzes te maken.
  • Het geeft inzicht in wat andere mensen of dieren nodig hebben.
  • Verkeerde keuzes worden voorkomen.
  • Je voelt je beter en zit lekkerder in je vel.

 
In het nieuwe tijdperk lijkt er steeds meer aandacht te komen voor werken op basis van je gevoel. Met deze nieuwe groei voor aandacht naar het ‘onzichtbare’ en ‘onberedeneerbare’ samenleving, groeien ook het aantal mensen die in deze sectoren gaan werken. Denk hierbij aan healer, readers of mensen die bijdragen aan een intuïtieve ontwikkeling van hun cliënten. Het lijkt makkelijker om je eigen praktijk te beginnen met zo’n groeiende aandacht, maar ook lastiger. Want hoe val je op tussen de vele andere praktijken? Hoe genereer je een bloeiende goedlopende praktijk?

 

In het gratis boek De 5 geheimen van een bloeiend bedrijf leer je hoe je intuïtief klanten aantrekt.