Wat is faalangst?

Faalangst is de angst om te presteren en tijdens de prestatie te falen, mislukken of teleur te stellen. Het kenmerkt zich door piekeren, rusteloosheid, bezorgdheid, spierspanning en vele andere symptomen. Faalangst kan zich zowel als een angstperiode als een angstaanval uiten. Als het zich uit als een angstaanval, kunnen ook duizeligheid, hartkloppen, zweten en verdere symptomen er toe behoren. Het is ook verwant aan angst voor succes: waar het bij angst voor succes eerder de gevolgen van succes zijn die gevreesd worden, is bij faalangst het presteren zelf dat angstgevoelens creëert.

Positief én negatief


Men kan spreken van positieve of negatieve faalangst. Positieve faalangst wordt ook wel ‘gezonde nervositeit’ genoemd en leidt er eerst en vooral toe dat iemand beter gaat presteren omdat alle aandacht op de prestatie gevestigd wordt. Hoewel dit niet slecht klinkt, kan het toch problematisch zijn: de angstgevoelens zijn niet minder echt en daarom niet fijn om te ervaren. Negatieve faalangst daarentegen belemmert de prestatie door de intensiteit van de angstervaring. Dit kan oplopen tot een totale verlamming die elke vorm van prestatie onmogelijk maakt.