Wat is EMDR?

Een mens wordt in zijn of haar leven geconfronteerd met heftige gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen kunnen zo’n impact hebben op iemands leven dat diegene het moeilijk of niet kan verwerken. Het gevolg is dat het verwerkingsproces niet goed verloopt. Hierdoor krijgen de mensen vaak psychische klachten, nachtmerries en angstige beelden (flashbacks) van de schokkende gebeurtenis(sen) die ze hebben meegemaakt. Het hele nare is dat de flash-backs niet vervagen.

Mensen kunnen een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) ontwikkelen. Dit gaat gepaard met schrik- en vermijdingsreacties en kan het leven van iemand volledig beheersen, belemmeren en bemoeilijken. De slachtoffers vermijden alles wat hen herinnert aan de traumatische ervaring. Enkele andere symptomen die optreden bij een slechte verwerking zijn een verhoogde prikkelbaarheid, concentratieproblemen, lusteloosheid, gevoelens van vervreemding, angstaanvallen, schrikachtigheid en slapeloosheid. Het zijn allemaal klachten die ontstaan uit de vele nare herinneringen en/of gebeurtenissen, waarbij het eraan denken nog steeds een bepaalde emotionele reactie naar boven haalt.

Wat is EMDR dan precies?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is een van de meest effectieve therapievormen om PTSS symptomen (posttraumatische stressstoornis) te verminderen.

Een gangbare behandeling is cognitieve gedragstherapie. Een belangrijk onderdeel van deze behandeling is imaginaire confrontatie (exposure). De patiënt behoort zijn of haar traumatische ervaringen in geuren en kleuren vertellen. Het huiswerk? Dat is dagelijks een uur naar de geluidsopname luisteren. De patiënt wordt hierdoor meermaals met zijn of haar eigen verhaal geconfronteerd. Je zal je vast afvragen waarom een EMDR therapie een patiënt voortdurend blootstelt aan de onaangename herinneringen en aan situaties die hij steeds trachtte te vermijden. Het voortdurend doelgericht blootstellen aan een nare ervaring blijkt een effectieve manier om de emoties af te zwakken, de ervaringen te verwerken en de PTSS-symptomen te elimineren. Echter is de behandeling voor veel patiënten zo zwaar en intensief, waardoor ze voortijdig afhaken.

Wat doe je bij een EMDR behandeling?

EMDR werkt snel en wordt daardoor vaak ervaren als een zeer intensieve therapie. Een therapeut geeft aan het begin altijd precies aan wat hij of zij gaat doen. Daarnaast zal hij of zij ook instructies geven hoe de cliënt zijn emoties het beste onder controle kan houden. Vervolgens dient de cliënt de gebeurtenis weer helemaal voor de geest te halen. Alle bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens worden omhoog gehaald. Zoveel mogelijk informatie wordt omhoog gehaald om het volledige verhaal in beeld te brengen. Vanaf dat punt begint het verwerkingsproces.

 

Er wordt opnieuw gevraagd om de gebeurtenis naar voren te halen in je gedachten. Dit gebeurd dan in combinatie met een afleidende stimulus. Dit kan het geluid van een koptelefoon zijn waarin het geluid van links naar rechts gaat of handbewegingen De therapeut vraagt de cliënt wat er in zijn gedachten naar boven komt. Door de Eye Movement Desensitization and Reprocessing worden al deze gedachten en gevoelens in gang gezet, waardoor er wat kan veranderen in geest en lichaam. Vervolgens wordt er gevraagd naar de meest opvallende verandering. Dit gebeurt na elke set.

Wat is het effect van een EMDR behandeling?

De steeds terugkomende sets leiden er uiteindelijk toe dat een verhaal of herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Hierdoor wordt het voor de cliënt steeds makkelijker om terug te denken aan de traumatiserende gebeurtenis. Meestal worden de herinneringsbeelden minder en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Het kan ook zijn dat de minder onprettige dingen van de gebeurtenis duidelijk worden bij de behandeling. Dit maakt dat de cliënt anders tegen een gebeurtenis kijkt. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Al deze verschillende resultaten leiden er uiteindelijk toe dat degene de herinnering een betere plek weet te geven.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing therapie geven

Ben jij Eye Movement Desensitization and Reprocessing therapeut? Het kan zijn dat je net begonnen bent als therapeut, maar ook al jarenlange ervaring hebt. Sommige maken de afweging om voor zichzelf te beginnen. Een belangrijke stap hiernaar toe is het werven van klanten. Alles over online klanten krijgen leren voor jouw EMDR therapie behandelingen? Lees dit gratis boek De 5 geheimen van een bloeiend bedrijf.