Wat is een verkooppagina?

Een verkooppagina, of dienstenpagina, is het deel op je website dat speciaal geschreven is voor het verkopen van je diensten. De enige actie die de bezoeker kan uitvoeren op deze pagina, is de aankoop van jouw dienst. Een verkooppagina is een type landingspagina. Landingspagina’s hebben als doel om bezoekers te bewegen tot een bepaalde actie en bij de verkooppagina is deze actie het aankopen van jouw dienst. Dit kan uiteraard verschillen van het inschrijven voor een workshop, een boek aankopen, of een product bestellen.

Hoe maak je een goede verkooppagina?


Om een goede verkooppagina te schrijven, zijn er een aantal zaken waarop je moet letten. Hier noem ik er vast een paar:
  • Zorg dat je aanbod helder is: geef geen overvloed aan informatie, maar zorg dat de bezoeker genoeg heldere informatie heeft. Biedt geen overvloed aan diensten aan op dezelfde pagina, maar focus op één dienst.
  • Weg met afleiding: als de bezoeker op de verkooppagina afgeleid wordt door allerhande links, bewegende plaatjes, of andere dingen die niets met het doel (verkopen van een dienst) te maken hebben, zal dit het succes van je dienstenpagina in de weg staan.
  • Gebruik duidelijke taal: als de bezoeker van je pagina niet snapt wat er aangeboden wordt, wat hier precies de voordelen van zijn, of welke verplichtingen ze aangaan door te kopen, is de kans klein dat ze de stap tot kopen zetten.
  • Houdt rekening met je identiteit: als onderneming is het belangrijk te doen aan branding en profilering. Je dienstenpagina moet passen binnen het geheel en de identiteit die je jezelf hebt aangemeten als ondernemer.