Wat is een paragnost?

Een paragnost is iemand die de gave heeft om op buitenzintuigelijke wijze gebeurtenissen waar te nemen die op een andere plaats of tijd plaats hebben gevonden (of plaats vinden). Buitenzintuigelijk wil zeggen dat de waarneming van deze persoon niet gebeurt op een normale ‘zintuigelijke’ manier, zoals bijvoorbeeld iets zien wat voor je staat of een hap eten proeven met je tong. Een buitenzintuigelijke waarneming kan bijvoorbeeld een visioen zijn, waarin iets dat zich afspeelt op een andere plaats of tijd wordt waargenomen.

Paragnost als overkoepelende term


Vaak wordt hier iemand mee bedoelt die beschikt over helderziendheid en verkrijgt informatie over personen of situaties op een manier die buiten de gangbare zintuigen ligt. Bij helderziendheid gebeurt dit door te ‘zien’, maar een paragnost hoeft niet door visuele visioenen te zijn. Dit kan ook via andere zintuigen, zoals bijvoorbeeld reuk, of gehoor.