Wat is een kunstenaar?

Een kunstenaar is toch iemand die met olieverf op grote doeken landschappen verft? Ja, maar vooral ook nee. Kunstenaars zijn veel meer dan dat. Het is een dankbare taak om meer duidelijkheid over het kunstenaarschap te verschaffen. Want wat is een kunstenaar? Wat maakt kunstenaars kunstenaars?

Wat is een kunstenaar precies?

Een kunstenaar is iemand die zijn of haar creatieve begaafdheid gebruikt om kunst te maken. Andere definities van kunstenaar is iemand die het vermogen heeft om schoonheid te scheppen en esthetisch genot op te wekken. Alleen wat is schoonheid? De één interpreteert iets als schoonheid wat de ander absoluut niet zo ervaart. Een andere kritiek op deze definitie is de term esthetisch. Een kunstenaar streeft niet altijd naar ethiek.

Een kunstenaar dient iets op te roepen bij de toeschouwers. Dit kan schoonheid zijn, maar ook veel meer dan dat. Iemand die kunst schept kan ook emoties zoals verbazing, boosheid, vervreemding of juist ontroering oproepen. Een kunstenaar brengt emotie teweeg en wilt een boodschap overbrengen.

Een kunstenaar is een schepper, maar hiermee dus ook weer een verteller. Kortom, een kunstenaar is iemand die een verhaal vertelt middels iets wat een kunstenaar maakt.
Er zijn verschillende soorten kunstenaars. Er wordt onderscheid gemaakt in twee groepen: de scheppende kunstenaars en de herscheppende/uitvoerende kunstenaars.

Scheppende kunstenaars zijn gericht op het creëren van iets nieuws. Voorbeelden van deze kunstenaars zijn schilders, tekenaars of beeldhouwers.

Herscheppende kunstenaars maken alleen kunst wanneer de kunstenaars hun creaties uitvoeren of opvoeren. Dit betekent dat deze kunst alleen toonbaar, voelbaar en hoorbaar voor het publiek is wanneer de herscheppende kunstenaars aanwezig zijn. Uitvoerende kunstenaars zijn bijvoorbeeld acteurs, voordrachtskunstenaars, vertalers, dirigenten en musici.
Kunst is iets veelomvattends. Het heeft iets origineels, roept emotie, gevoel of herinnering op en wordt door iedereen anders geïnterpreteerd. Mede daardoor is het als kunstenaar lastig om op te vallen. Hoe spreek je de juiste doelgroep aan op internet? Hoe je klanten krijgt met kunst, leer je in het gratis boek De 5 geheimen van een bloeiend bedrijf.