Wat is een counselor?

Een counselor geeft psychologische hulp door middel van dialoog. Als je het gesprek aangaat met een counsellor, is de counsellor een objectieve buitenstaander die je door middel van gestructureerde gesprekken kan helpen tot inzicht te komen. Het doel van counseling is om naar de wortels van het probleem te zoeken, zodat dit kan worden opgelost of  je er beter mee kunt omgaan. Binnen counseling ligt de focus altijd op de cliënt en wordt zelfstandigheid gestimuleerd. De verandering komt dus altijd vanuit de cliënt, de counsellor stuurt de cliënt met behulp van gesprekken in de juiste richting.

Counselor als raadgever
‘Counseling’ komt van het Engelse woord ‘raad geven’. Het doel is dat je als cliënt zelf doelen stelt, en je handelen aanpast om deze doelen te behalen. De counsellor kan je dus helpen om tot inzicht te komen, maar zal nooit vertellen wat er moet gebeuren, of hoe je je leven moet veranderen. Counseling komt uit de humanistische psychologie, en steunt op empathie, betrouwbaarheid, congruentie, en onvoorwaardelijke acceptatie.