Wat is een coach?

Een coach is iemand die in de vorm van begeleiding erop gericht is om mensen in positieve zin te veranderen. Dit is een beroep en absoluut geen hobby. Een coach stuurt zonder baas te spelen en ondersteunt om resultaten te bereiken en ontwikkeling te brengen in een groep of bij een individu. Door veelvuldige persoonlijke begeleiding verkrijgen mensen inzicht. Dit leidt tot succes, plezier en levensgeluk.

Coaches zijn opgeleid om goed te luisteren, te observeren en hun plan van aanpak af te stemmen op de individuele wensen van de coachee. Coaches zorgen ervoor dat de mensen zelf achter de antwoorden komen. Een coach geeft zelf geen oplossingen of antwoorden.

De wortels van coaching liggen in de positieve psychologie. Hierbij ligt de nadruk op de mogelijkheden en niet op de onmogelijkheden.

N.B. De begrippen therapeut en coach worden vaak door elkaar gebruikt en dat is voor leken of klanten ook helemaal niet erg. Zij willen hun probleem opgelost hebben en of dat nu door een coach of door een therapeut gebeurt zal ze een zorg zijn.
De term coach komt vanuit de Franse taal; coche. Coach is het Franse en later (rond 1500) Engelse woord voor een wagen om reizigers te verplaatsen van de ene naar de andere plaats. De besturing van de koets werd coaching genoemd. To coach staat voor het vervoeren van een waardevol persoon. In 1840 is het woord coach voor het eerst gebruikt in Oxford Engeland. Een privé-leraar doelde hiermee op de studenten die zich moesten voorbereiden op een tentamen. In 1889 werd de term overgenomen in de sportwereld. Iemand bedoelde met ‘to coach’ de begeleiding van het roeiteam. Het woord coaching kreeg steeds meer betekenis en kwam steeds meer tot leven. In 1988 was de term coaching volledig ingeburgerd.
Een coach doet aan coaching. Coaching is een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. Een andere uitleg voor coaching is als volgt:

Coaching is een doelgericht en creatief proces waarbij de coach de coachee ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen persoonlijke en professionele doelen. Coaches helpen mensen bij het verbeteren van hun prestaties en de kwaliteit van hun leven.
Om een coach te zijn dien je aan een aantal kenmerken te voldoen. Iemand die coacht is namelijk geen trainer of consultant. Een coach verricht echt een vak apart! Een coach:

Heeft een afgeronde opleiding en is een getrainde professional


Iemand die wil coachen volgt eerst een coachingsopleiding. Een aankomende coach leert hier de juiste coaching gesprekstechnieken onder de knie te krijgen.

Heeft volledig aandacht voor de coachee


Iemand die coacht is er voor de coachee en niet andersom. Coaches stellen de coachee centraal en houden hun eigen moeilijkheden buiten beeld.

Is objectief


Iemand die coacht geeft niet zijn eigen mening, mits de coachee daarom vraagt. Een coach adviseert vaak niet. Dit komt omdat iemand die coacht als doel heeft om de coachee tot eigen antwoorden te laten komen. Deze methode is het beste voor de coachee. De coachee verkrijgt hiermee optimale zelfinzicht en houdt geen rekening met wat de coach vindt. De oplossing komt dus volledig vanuit de coachee.

Is onbevooroordeeld


Iemand die coacht denkt niet in termen van goed of slecht. Het gaat enkel en alleen om de cliënt. Een goede coach zal nooit zeggen: ‘Dat moet je niet doen.’ Hij zal vragen: ‘Wat vind jij ervan?’ of ‘Werkt dit voor jou?

Is positief en ondersteunend


Een coach ondersteunt en toont begrip aan de cliënt. Deze twee aspecten zijn vaak de hoofdredenen dat iemand in nood de hulp van iemand die coacht inschakelt. Een coaching gesprek heeft namelijk een positieve invloed op de persoon in kwestie.

Stelt vragen die de coachee doen nadenken


Een coach stelt vragen die de hersenen van de coachee doen kraken. De juiste vragen stellen gaat niet alleen om goede vragen stellen, maar ook de goede vragen op het juiste moment stellen. Een coach vraagt door tot hij of zij bij de essentie van de cliënt komt. Vanuit deze kern begeleidt de coach verder. Om goed door te vragen moet een coach oprecht interesse hebben en een gezonde dosis van nieuwsgierigheid bezitten.

Heeft veel levenservaring en kan goed relativeren


Een coach moet niet alles wat de coachee heeft meegemaakt ook zelf hebben meegemaakt. Het gaat bij levenservaring erom dat de coach kan putten uit zijn eigen ervaring betreft uitdagingen, doelen bereiken, zelfmotivatie, relaties, verlies en loslaten. Dit maakt dat de coach ook beter kan relativeren.

Houdt de focus en structuur


Een gesprek mag niet alle kanten op gaan. Een coach moet het gesprek zodanig sturen dat de coachee tot de kern komt en tot oplossingen kan komen.
Heb jij zojuist je opleiding tot coaching afgerond of ben je al jarenlang gedreven in het coachen? Dan kan het zijn dat je zin hebt om voor jezelf te beginnen. Maar hoe start je als coach voor jezelf? Hoe werf je klanten? Hoe ga je te werk op internet?

Wil je een praktijk starten met coaching? Lees dan het gratis boek De 5 geheimen van een bloeiend bedrijf.