Wat is een Chakra?

Een chakra is zeer belangrijk in het lichaam. Naast je bloedbaan, lympfebaan en zenuwbaan loopt er nog een baan door je lichaam. Deze baan verzorgt energie aan al je organen. De knooppunten in deze baan worden de Chakra’s genoemd of de wielen.
Om goed te functioneren heb je de juiste hoeveelheid energie in al je organen nodig. Deze energie wordt verzorgd door de Chakra’s. Indien ergens een energietekort is dan moet er energie ‘geleend’ worden van de Chakra die daar het meest dicht bij ligt. Hierna is het lichaam weer terug in evenwicht. Indien de oorzaak langer duurt dan goed is, ontstaat er een overschot aan energie op de ene plek en een tekort aan energie op een andere plek. Deze lichamelijke klachten uiten zich ook in emotionele klachten.

Uiteindelijk vallen er steeds meer dominosteentjes om. De ene Chakra haalt energie bij de ander weg om het lichaam tot krachten te brengen. Hierbij gaan klachten ontstaan als burn-out verschijnselen, een verminderde weerstand, verkoudheid of griep.
Er worden veel verschillende Chakra’s onderscheiden. De hoeveelheid en de functies van deze Chakra’s wisselen per cultuur en traditie. Over het algemeen zijn er zeven Chakra’s die in elke traditie gehanteerd worden.

Het wortelchakra bij je stuitje


Deze Chakra heet wortel, omdat deze ook draait om je roots. Het gaat erom dat je geworteld bent en je veilig voelt. Een andere benaming voor deze Chakra is Muladhara Chakra. Deze Chakra bevindt zich in de bilnaad onder aan de ruggengraat. Wanneer er blokkades aanwezig zijn in deze Chakra ben je snel onzeker. Deze onzekerheid kan resulteren in een een overdreven geldingsdrang. Een sterk wortelchakra kenmerkt zich door met geduld en op een vindingrijke en hoopvolle wijze door het leven te gaan. De kleur die verbonden is aan deze Chakra is rood.

Het heiligbeenchakra


De heiligbeenchakra, ook wel bekend als de vertrouwenschakra of relatiechakra bevindt zich onder de navel. Deze Chakra gaat over het contact met anderen, het vertrouwen, de levenstroom, de vitaliteit en de speelsheid. Indien de heiligbeenchakra goed werkt ben je open en natuurlijk naar anderen. De kleur van deze Chakra is oranje.

Het zonnevlechtchakra


De zonnevlechtchakra bevindt zich in het maaggebied. Deze Chakra zit ter hoogte van de maag, een klein stukje onder je borstbeen. Deze Chakra wordt het zonnevlechtchakra genoemd, omdat de warmte van de zon overeenkomt met deze Chakra. Deze Chakra heeft invloed op de maag, lever, galblaas, dunne darm en spieren. De derde Chakra heeft invloed op het vertrouwen en de zelfverzekerdheid. Indien deze Chakra in balans is, heb je een sterke persoonlijke identiteit, heb je innerlijk kracht en voel je je vrij om keuzes te maken. Een te sterke ontwikkeling kan leiden tot egoïsme of machtsmisbruik. Een te zwakke ontwikkeling leidt tot het wegcijferen van jezelf. De hieraan verbonden kleur is geel.

Het hartchakra


Het hartchakra zit op ons borstbeen en aan de achterkant tussen onze schouderbladen. Als de hartchakra goed ontwikkeld is, straal je liefde en harmonie uit. Een goed ontwikkelde hartcharka brengt mensen bij elkaar, voelt goed aan, bezit warmte, is zorgzaam en hulpvaardig. Een sterk ontwikkelde hartchakra gaat uit van ‘wij’. Blokkades in deze Chakra komen tot uitdrukking in depressiviteit en weinig plezier in het leven. De kleur die verbonden is aan deze Chakra is groen of roze.

Het keelchakra


De keelchakra bevindt zich ter hoogte van ons strottehoofd en staat in verbinding met de schildklier. De keelchakra draait om zichzelf kunnen uitdrukken en goed kunnen luisteren. Je durft uit te komen voor je emotie, gedachten en innerlijke inzichten. Blokkades in de keelchakra kan ertoe leiden dat je jezelf niet duidelijk maakt of dat je niet begrepen wordt. Een overactieve keelchakra leidt ertoe dat je met je stem voortdurend in het middelpunt staat. De kleur die verbonden is aan deze Chakra is blauw.

Het voorhoofdchakra


Het voorhoofdchakra zit tussen de wenkbrauwen. Als je hoofdchakra te weinig energie laat stromen kan dat leiden tot migraine, hersenproblemen of een beroerte. De hoofdchakra heeft een grote invloed op de werking van de hypofyse.

Een goed ontwikkelde hoofdchakra uit zich erin dat je intuïtief op emoties reageert. Richtingloosheid, somberheid en zwartgalligheid zijn aanwijzingen voor een niet goed functionerende voorhoofdchakra. De kleur die verbonden is aan deze Chakra is indigo.

Het kruinchakra


De zevende Chakra is de kruinchakra. Deze Chakra weerspiegelt de spirituele ontwikkeling. Een sterk ontwikkelde kruinChakra staat open voor spiritualiteit. De kleur die verbonden is aan deze Chakra is violet.

 

Je hoeft geen yoga-goeroe te zijn om met Chakra’s te werken. Chakra’s komen veel terug in het werk van healers of mensen die les geven in Yoga en meditatie. Wil je een praktijk starten waarbij Chakra’s om de hoek komen kijken? Lees dan het gratis boek De 5 geheimen van een bloeiend bedrijf.