Wat is demotivatie?

Demotivatie is een gebrek aan motivatie. Wat er ontbreekt is de zin en wilskracht om iets te doen, of je ergens voor in te zetten. Als je gemotiveerd bent, betekent dit dat je zin hebt om een taak uit te voeren of je in te zetten voor een project. Dit kan komen door allerlei factoren. Je kan bijvoorbeeld goeie banden met je collega’s hebben, of persoonlijk geloven in de toegevoegde waarde van wat je aan het doen bent.

Zin en onzin van demotivatie


Er kunnen zich situaties voordoen waar de zin er niet meer is. Bijvoorbeeld als je binnen een team werkt waar de samenwerking stroef gaat of je geen persoonlijke vrijheid krijgt. Of als je wordt ingezet voor allerlei taakjes die, met het oog op het grote plan, compleet zinloos lijken. Dan kan het bijzonder moeilijk zijn om jezelf aan te sporen aan het werk te gaan.

Als mensen willen we natuurlijk graag dat wat we doen een betekenis heeft. Dit kan op allerlei manieren. Als je werk duidelijk bijdraagt aan een betere wereld of als je als coach of therapeut actief mensen kunt helpen. Als je geen plezier meer haalt uit je werk, dan volgt demotivatie.