Wat is creativiteit?

Creativiteit is het doorbreken van patronen, gewoontes en regels, het staat niet voor niks bekend om out-of-the-box denken. Daardoor is creatief zijn en handelen voor veel mensen lastig. Wij halen onze kracht meestal uit patronen en gewoontes.
Er gaan veel verschillende definities van creativiteit te ronde. Het woordenboek Van Dale geeft aan dat creativiteit draait om het scheppend vermogen. Een andere betekenis van creativiteit is het creëren van iets nieuws dat nuttig èn verrassend is.

Hiermee is het meer dan iets waarnemen, denken of doen. Creativiteit vangt deze drie termen in een. Creativiteit gaat over vernieuwend zijn, oplossingen bedenken, out-of-the-box thinking, originaliteit en anders denken
Er komen diverse vaardigheden om de hoek kijken om creatief te zijn.
 • Inlevingsvermogen: je kunt je verplaatsen in andermans problemen of situaties. Door dit inlevingsvermogen kan je helpen bij het ontwikkelen van oplossingen.
 • Analytisch vermogen: dit vermogen draait erom dat je problemen goed kan analyseren en in hoeverre je verbanden kan leggen.
 • Doorzettingsvermogen: een andere term is volhouden. Je volledig ergens in vastbijten en net zolang zoeken tot je een oplossing hebt.
 • Initiatiefrijk: je komt met veel nieuwe initiatieven aanzetten die origineel en relevant zijn.
 • Durf: ook wel moed, je creërt ruimte voor jezelf en bent niet bang om je zelfstandig en onafhankelijk op te stellen.

Er zijn diverse vormen van creativiteit:
 • Individuele creativiteit: dit gaat over een individuele uitingsvorm.
 • Groepscreativiteit: dit gaat over de creativiteit die tot stand komt in een team, groep of organisatie.
 • Persoonlijke creativiteit: hierbij draait het om het generen van die nieuw zijn voor het individu, maar die door anderen al geproduceerd (kunnen) zijn.
 • Historische creativiteit: dit is het genereren van ideeën die nog nooit door iemand anders zijn geproduceerd. Ook wel een gat in de markt!
 • Commerciële creativiteit: Het bijdragen aan het behalen van een organisatie's commerciële doelstellingen vanuit een creatieve visie.

 
Het creatieve proces is niet iets magisch. Er worden over het algemeen diverse stappen doorlopen:
 • Probleemwaarneming: het probleem zien of voelen.
 • Ordenen van het probleem: het probleem overzichtelijk maken b.v. in een model.
 • Bedenken / zien / voelen van oplossing: de volgende fase is vaak het opeens zien van de oplossing, dit is het ‘eureka effect’.
 • Realiseren van de oplossing: dit is de omzetting van idee in oplossing.

 •  
  Ben je kunstenaar of als zelfstandige werkzaam in de creatieve sector? Dan is het lastig om binnen deze zachte sector klanten te werven. Wees niet getreurd er zijn genoeg mogelijkheden. Als je maar out-of-the-box durft te denken!

  Als zelfstandig coach, therapeut of kunstenaar werken en genoeg klanten krijgen? Lees er alles over in dit gratis boek: De 5 geheimen van een bloeiend bedrijf.