Wat is copywriting?

Copywriting is een vorm van tekstschrijven die speciaal gericht is op het schrijven van wervende teksten of reclameteksten. Een wervende tekst is geschreven om een doelgroep te overtuigen. Een copywriter schrijft dus hoofdzakelijk in taal die bij de doelgroep goed aanslaat en probeert de lezers aan te zetten tot een bepaalde actie. De focus ligt hier minder op het perfect volgen van grammaticale regels of een gebalanceerd ritme van de tekst, omdat het doel is om met zo min mogelijk woorden te overtuigen.

‘Copy’ verwijst naar de teksten die op marketinggebied worden geschreven. Een copywriter doet dus aan copywriting, met als resultaat copy: dit kunnen slogans zijn, nieuwsbrieven, of zelfs radiospots. Er zijn veel verschillende specialisaties binnen copywriting afhankelijk van het doel voor ogen. Zo zijn er bijvoorbeeld SEO copywriters die gespecialiseerd zijn in het schrijven van teksten met als doel zoekmachine optimalisatie.

AIDA-model voor wervende teksten


Om wervende teksten te schrijven, kun je gebruik maken van het zogenoemde AIDA-model. AIDA staat voor Attention, Interest, Desire, Action.
  • Attention: in het begin van je tekst is het van belang de aandacht te grijpen van een zo groot mogelijk aandeel van je lezers. Als vrijwel alle lezers in het begin al de aandacht verliezen, schrijf je je teksten voor niks.
  • Interest: na het grijpen van de aandacht, is het tijd om de interesse te prikkelen. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door ervaringen te delen, of aan het licht te brengen welke oplossingen je weet te bieden met jouw product of service.
  • Desire: na het wekken van interesse, is het belangrijk een zekere behoefte (desire) te creëeren bij de lezer. Het doel van een wervende tekst is immers om potentiële klanten te bereiken, die een behoefte hebben aan wat jij te bieden hebt.
  • Action: Je sluit een wervende tekst af met een zogenaamde ‘call to action’. Wat wil je precies bereiken met het schrijven van de tekst? Wat wil je dat de volgende stap is die de lezer zet? Je spoort ze hiertoe aan in het einde van de tekst.