Wat is coaching?

Met coaching wordt een vorm van begeleiding bedoelt die zich richt op positieve verandering. De coach gelooft in de mogelijkheid tot verandering bij de coachee en op basis van een één-op-éénrelatie met de coach, leert de coachee door inzicht in zijn eigen gedrag positieve veranderingen te verwerkelijken. Coaching komt voort uit de positieve psychologie en verschilt zo van counseling of therapie. Onder begeleiding van de coach kan de coachee zijn kennis en inzicht niet alleen uitbreiden, maar wordt de coachee ook bewust van de kennis die hij al heeft. Zo wordt het voor de coachee gemakkelijker om persoonlijke doelen te verwezenlijken.

Coaching als leerproces


De focus ligt hier dus niet op probleemoplossing, maar op het verbeteren van gedrag en reacties van de choachee. Coaches kunnen hun coachees bijvoorbeeld bijstaan als ze belangrijke veranderingen willen doorvoeren in hun leven, en helpen met het krijgen van inzicht waardoor de coachee betere keuzes kan maken. De coach ondersteund met andere woorden een leerproces dat begint en eindigt bij de coachee: door te vragen naar zijn doelen, wat hij belangrijk vind, en waar de coachee zou willen zijn in zijn of haar leven, leidt de coach de weg. De positie van de coach is  gelijkwaardig aan de positie van de coachee.

Zelfkennis verbeteren met coaching


Coachen kan een goede manier zijn om doelen te bereiken of gedrag te verbeteren. Het is een beproefde manier om zelfkennis en zelfvertrouwen te verbeteren, en inzicht in de eigen sterktes en zwaktes te vergroten. Ook kan het helpen structuur aan te brengen in chaotische situaties, zoals bijvoorbeeld een nieuwe veeleisende baan en zo te helpen met het stellen van de juiste prioriteiten. Dit is allemaal heel positief, het is echter niet zo dat coaching altijd de oplossing is. Aangezien coaching vertrekt vanuit de coachee, is het met een gebrek aan motivatie bij de coachee een zinloze onderneming. Ook als de coachee geen invloed kan uitoefenen op het gedrag dat hij wil verbeteren, zal coaching geen effect hebben. Ten laatste is het af te raden je tot coaching te wenden als je te maken hebt met zware psychische problemen -- het is dan raadzaam andere alternatieven te onderzoeken, zoals therapie.