USP: definitie en uitleg

USP staat voor ‘unique selling proposition’. In het Nederlands  betekent dit uniek verkoop argument. Dit is een begrip uit de marketingwereld dat wijst op wat de ene dienst onderscheidt van de andere. Als coach of therapeut kun je ervoor kiezen je te richten op een specifieke niche. Neem bijvoorbeeld twee coaches die zich richten op loopbaanbegeleiding, waarbij de één zich richt op loopbaanbegeleiding voor vrouwen  en de ander op loopbaanverandering op latere leeftijd. Dit zijn twee totaal  verschillende specialismen. De twee coaches onderscheiden zich dan ook allebei met een ander uniek verkoopargument.

USP: wat jou onderscheidt!


Ook als twee diensten over het algemeen op elkaar lijken, kan het dus zo zijn dat ze verschillende USP’s hebben. Een USP benoemt de kenmerken van de dienst, die de dienst van andere diensten onderscheidt. Neem bijvoorbeeld de coach die zich richt op loopbaanverandering op latere leeftijd: het unieke verkoop argument is hier de focus op een specifieke leeftijdsgroep. Dit onderscheidt de dienst die de coach aanbiedt van andere coaches die een andere of een meer algemene focus hebben.

Als je weet wat jouw unique selling proposition is, kan je deze kennis gebruiken bij het benaderen van potentiële klanten. Jouw unique selling proposition vertelt immers wat het onderscheid is tussen de diensten die jij en je collega’s aanbieden. Als je nog niet precies weet wat jouw USP is, doe dan  marktonderzoek om inzicht te krijgen in waarin jij je met jouw diensten onderscheidt. Onderscheiden kun je je met  veel verschillende dingen zoals bijvoorbeeld een bepaalde doelgroep die je bedient, een specifiek probleem dat je oplost, je ervaring in een bepaald werkgebied, een bijzondere aanpak, de duur van jouw trajecten, de prijs of locatie .

Ross Reeves


De theorie rond unique selling propositions komt uit de marketing en is bedacht door Ross Reeves in de jaren zestig. Destijds werd hij gebruikt om succes van bepaalde reclamecampagnes te verklaren. Tegenwoordig wordt het begrip USP echter veel breder toegepast. Het is echter nog steeds een belangrijk ingrediënt als het gaat om het verklaren van succes en het identificeren van datgene wat succesvol zou kunnen maken.