Wat is positieve psychologie

De nadruk leggen op mogelijkheden in plaats van op onmogelijkheden. Het glas halfvol zien in plaats van halfleeg. Dat is een goede omschrijving van positieve psychologie. Dit is een stroming binnen de psychologie. Bij positieve psychologie wordt er gekeken naar wat mensen gelukkig maakt.
In de positieve psychologie staat de mens als geheel centraal. Het uitgangspunt is dat de mens van nature het best mogelijke wil zijn. Deze optimale voldoening wordt niet altijd bereikt, doordat we onszelf beperkingen opleggen. Deze psychologie is erop gericht om deze beperkingen weg te nemen. Dit is een andere aanpak dan de reguliere psychologie stromingen. Bij deze stroming wordt er vanuit gegaan dat we onszelf beter kunnen maken. Bij de reguliere psychologie verklaren we hoe we weer gezond gemaakt kunnen worden. Positieve psychologie gaat er vanuit dat ieder mens op bepaalde aspecten mentale gezonde en ongezonde punten bezit.

Tevens staat de vrije wil van een mens centraal in deze stroming. Er wordt vanuit gegaan dat de mens een vrije keus heeft en zichzelf kan ontwikkelen.
De positieve psychologie is als tegenhanger ontstaan van de reguliere psychologie. De reguliere psychologie legt de nadruk op onmogelijkheden en ziet de mensen als hulpeloos.

Deze positiviteits psychologie komt voort uit de humanistische psychologie. Grondleggers zijn Abraham Maslow en Carl Rogers. Door Seligman zette de stroming voort. Hij deed onderzoek naar aangeleerde hulpeloosheid en kwam erachter dat niet alle mensen hulpeloos werden in de meest hopeloze situaties. Hij had jaren onderzoek verricht naar wat mensen hulpeloos maakte en verschoof zijn onderzoek naar de groep die weigerde zich hulpeloos op te stellen. Zijn onderzoek richtte zich op wat een mens weerbaar en krachtig maakt.
Positieve psychologen doen onderzoek naar omstandigheden waarbij mensen tot bloei komen en technieken die het welbevinden van mensen bevorderen. De doelen van deze positieve stroming kan onderverdeeld worden in twee hoofddoelen: het individuele niveau en het groepsniveau. Positieve psychologie is gericht op beide aspecten.

Het individuele niveau gaat om het bereiken van persoonlijke doelen: Moed, interpersoonlijke sensitiviteit, liefde, esthetisch besef, doorzettingsvermogen, vergevingsgezindheid, originaliteit, toekomstgerichtheid, spiritualiteit, talentontwikkeling en wijsheid.

Het groepsniveau is gericht op, zoals het woord al doet suggereren, het gemeenschappelijke. Het gaat hierbij om waarden en normen, burgerschap, verantwoordelijkheid, altruïsme, zelfbeheersing, tolerantie en werkethiek.

 
Pas jij positieve psychologie toe in jouw behandelingen? Zie jij onmogelijkheden als mogelijkheden en wil jij je cliënten ook het glas halfvol laten zien, barrières doorbreken en optimale voldoening bereiken op individueel en/of groepsniveau? Heel goed, maar dan moet je natuurlijk wel je klanten zien te bereiken. Lees er alles over in dit gratis boek: De 5 geheimen van een bloeiend bedrijf.