Wat is natuurlijke geneeskunde

Natuurgeneeskunde is een geneeswijze waarbij er wordt uitgegaan van een zelfherstellende functie van het lichaam. Hierbij is er veel aandacht en bewustzijn voor wat er wel of niet bijdraagt aan de gezondheid. Onder de natuurlijke geneeskunde ofwel natuurgeneeskunde valt een variatie aan behandelwijzen en adviezen over reinigen, vasten, voeding, diëten, beweging, adem therapieën, natuurlijke middelen en supplementen.

 
De zin om in één zin de overkoepeling van alle natuurlijke geneeswijzen te vangen luidt als volgt: natuurgeneeskunde is gebaseerd op een natuurlijke aanpak van klachten.

 
In de natuurlijke geneeskunde zijn er meerdere overeenkomsten aan te wijzen. Dit zijn ze als volgt:
  • Holistische benadering. De klachten worden altijd in samenhang met een hoop andere factoren bekeken, zoals andere problematiek, leefstijl en persoonlijkheid.
  • De balans willen herstellen tussen lichaam en geest.
  • Gezondheid ligt bij patiënt/cliënt. Er wordt vanuit gegaan dat de cliënt/patiënt zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar gezondheid.
  • Natuurlijke middelen. Natuurlijke geneeskunde werkt alleen met ‘natuurlijke’ middelen of adviseert deze.
  • Lichaam en geest. Er wordt uitgegaan van een samenhang tussen lichaam en geest.

Er zijn twee soorten groepen te noemen die met name gebruik maken van de natuurlijke geneeskunde. Dit zijn bewuste ‘patiënten’ of ‘cliënten’ of mensen die zich in de reguliere geneeskunde niet gehoord voelen of niet verder geholpen worden.
De natuurgeneeskunde is geworteld in de oudste vormen van geneeskunde. In de tijd van jagers en verzamelaars toen de mens nog leefde met de natuur was er nog aandacht voor de zelfherstellende functie van het lichaam.

Ten tijde van Hippokrates leek er een oprijzing te zijn van deze visie. Hippocrates leefde van 460 tot 377 voor Christus. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van onze moderne, wetenschappelijke geneeskunde.

Hippocrates had de basis gelegd voor de zogenoemde ‘humorale’ geneeskunde. Humores is een niet bekend woord, maar staat voor de lichaamsvochten van de mens. Om van optimale gezondheid te genieten moet deze samenstelling van lichaamsvochten in evenwicht zijn. De behandelingsmethodes van Hippocrates waren ook gericht op het aanbrengen van dit evenwicht. Zo kwamen er methodes op als reinigen, vasten, beweging, kruiden, meditatie en mindfulness.

Alle hierboven genoemde behandelmethoden bewijzen nog steeds hun waarde. Deze huidige tijd heeft wel meer kennis gebracht over natuur- en scheikunde, de functie van voedingsstoffen en middelen. Dit heeft geleid tot het perfectioneren van de behandelingsmethoden.
Natuurlijke geneeskunde is een geneeswijze die door onwetendheid door sommige mensen met argusogen bekeken wordt. Op internet kun jij als therapeut veel informatie geven en zo het tegendeel bewijzen. Breng dus je praktijk meer naar voren, maar hoe doe je dat? Alles over online klanten krijgen voor jouw natuurlijke behandelingen, leer je met dit gratis boek De 5 geheimen van een bloeiend bedrijf.