Homeopathie betekenis

Het woord Homeopathie komt uit het Griekse "homoios" (gelijk) en "Pathos" (lijden), Homeopathie betekent letterlijk dus aan hetzelfde lijden. Het is een alternatieve geneeswijze. Deze geneeswijze heeft een andere visie op ziekte en gezondheid dan de reguliere geneeskunde. Bij deze geneeswijze wordt er namelijk holistisch gekeken.

Pijn in de buik? Dan wordt er breder gekeken dan de darmen of de maag. Last van acne? Dan wordt niet meteen de eerste en de beste smeermiddel aan de cliënt meegegeven, maar grondig gezocht naar de oorzaak. Is het voeding? Stress? Of een droge huid? Homeopathie zet het lichaam van de mens centraal en brengt evenwicht in lichaam en geest. Symptoombestrijding is uit den boze. Het gaat om het achterhalen van de oorzaak.
Homeopathie is een natuurlijke geneeswijze. Dit betekent dat de geneesmiddelen worden bereid met natuurlijke producten, met name uit planten en mineralen. Cliënten behandel je met een middel die juist de verschijnselen oproept.

Zo wordt nicotine gebruikt om tabaksverslaving te lijf te gaan en coffeïne (uit koffie) om rust te geven. Om de schadelijke gevolgen te doen verdwijnen worden de homeopatische stoffen sterk verdund en geschud. Dit noemen we potentiëren. Door het schudproces ontstaat een ander werkingsmechanisme. Dit andere werkingsmechanisme maakt het homeopathisch geneesmiddel werkzaam zonder bijwerkingen. Het is een signaal dat de eigen herstelvermogen stimuleert om de ziekten te overwinnen.
De wortels van de deze alternatieve geneeswijze liggen in Griekenland. Daar leefde Hippocrates ver voor onze jaartelling en maakte al gebruik van homeopathische principes. Hippocrates had een bijzondere benadering van ziektes:
  • Onderdrukking van de symptomen
  • Stimuleren van de genezende aanleg in het lichaam

  • Paracelsus leefde in de Middeleeuwen en had veel kritiek op de eerste benadering en vond dat de onderdrukking van symptomen de mens zwakker maakte. Hij toonde door succesvolle genezingen aan dat het homeopathische principe van ‘similia similibus curantur’ beter werkte. Hij gebruikte middelen die bepaalde symptomen opriepen bij gezonde mensen en paste dit middel met hetzelfde symptoombeeld toe bij zieke mensen. De zieke mensen genazen!

    Rond het jaar 1800 leefde in Duitsland de arts Samuel Hahnemann. Hij heeft de homeopatische methodes verder geperfectioneerd en wordt daarmede ook gezien als de grondlegger van de homeopathie.
    Hoe je klanten krijgt met homeopathie leer je in het gratis boek De 5 geheimen van een bloeiend bedrijf.