Emotionele blokkade: definitie en uitleg

Een emotionele blokkade of emotionele spanning ontstaat in de aura door een conflict tussen het verstand en het gevoel. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij belangrijke keuzes in het leven. Het lichamelijke, het mentale en het emotionele staan met elkaar in verbinding. Als we een blokkade ervaren op één van deze vlakken, kan dit ons beperken in ons handelen. Als je bijvoorbeeld je been breekt, zal je niet meer kunnen hardlopen: je bent fysiek geblokkeerd. Deze drie domeinen kunnen ook invloed uitoefenen op elkaar: als ik gelukkig ben, zal dit leiden tot positieve gedachten en opgewektheid. Veelvoorkomende emotionele blokkades bij coaches en therapeuten: geldblokkades, schrijfblokkades, blokkeren bij spreken in het openbaar.

Gevoelshandelen en Verstandshandelen


Vanuit de maatschappij worden mensen continu gestimuleerd om te kiezen met het verstand en rationeel te handelen. Hoewel dit vaak aansluit bij het gevoelshandelen, kan er een conflict tussen de twee bestaan. Hoofd en hart kunnen tot verschillende conclusies komen! In balans komen met het gevoelsleven is niet altijd simpel, ook omdat dit zijn wortels niet heeft in de logica zoals ons verstand.

Het verstand probeert continu de boventoon te voeren, en in gevoelskwesties kan dit tot botsingen leiden. Emoties zijn van korte duur: bijvoorbeeld boosheid, of angst als je schrikt. Maar als je emoties consequent onderdrukt, worden ze heftiger. Als deze heftigere emoties ook onderdrukt worden, kan het gebeuren dat je het moeilijk of onmogelijk vindt om deze emoties nog te uiten. Dit is een emotionele blokkade.

Onderdrukking en emotionele blokkade


Een voorbeeld hiervan kan bijvoorbeeld de drang om geen nee te zeggen zijn. Hoewel we dit rationeel kunnen verantwoorden, leidt dit in ons gevoelsleven tot ergernissen en spanning als gevolg van dit gebrek aan assertiviteit. Dit kan zich vertalen naar stress, maar ook blokkades of zelfs ziektes. Een ander voorbeeld is de drang om altijd positief te denken: hier is in de regel natuurlijk niets mis mee, maar dit kan ook leiden tot het continue dragen van een masker en het wegstoppen van de eigenlijke gevoelens, die dan op hun beurt tot emotionele blokkades kunnen leiden.