Concurrentie: definitie en uitleg

Wat is concurrentie?


Concurrentie ontstaat als twee ondernemers (bijna) dezelfde dienst aanbieden. Als je als coach of therapeut een dienst aanbiedt en anderen doen dit ook, dan zal er concurrentie zijn tussen alle aanbieders van dezelfde service. Als je bijvoorbeeld dezelfde dienst aanbiedt als een collega en dezelfde doelgroep hebt, hebben jullie dezelfde potentiële klanten. Er is een beperkte vraag naar diensten en er zijn vaak meer aanbieders van de dienst. Als er twee loopbaancoaches advertenties plaatsen om potentiële klanten te bereiken, concurreren ze voor dezelfde potentiële klanten: het is immers niet gebruikelijk dat mensen tegelijkertijd bij twee loopbaancoaches sessies volgen.